Các điều kiện và điều khoản

CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Trang web này được điều hành bởi Vietravel. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Tên gọi tiếng Việt của Trung tâm Dạy nghề Vietravel được viết tắt là TTDN Vietravel . Tên tiếng Anh của Trung tâm Dạy nghề Vietravel  là Vietravel Training Center, được viết tắt là VIETC.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.

2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.

6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Khi thực hiện đăng ký qua trang web của chúng tôi, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận. Chúng tôi đề xuất rằng bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy cũng như thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

KHAI GIẢNG

- Những thông tin về lớp học, khóa học và các ngày thông báo khai giảng, tài liệu điện tử và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm. 
- Trang web của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm đăng ký. Một thời điểm khai giảng được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khai giảng đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp Bất khả kháng.

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

TTDN Vietravel không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Hỏa hoạn, Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị. Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

HỌC PHÍ

● Toàn bộ các mức giá học phí được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

Các chương trình học và mức học phí: Theo quy định thu học phí từng thời điểm của TTDN Vietravel và các đơn vị liên kết.

● Các mức giá học phí chưa bao gồm chi phí thực tập đi Tour

● Chương trình khuyến học sẽ được thay đổi và cập nhật hàng tháng

CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

● TTDN Vietravel thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

● Chứng chỉ sơ cấp nghề: TTDN Vietravel thực hiện cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

● Các chứng nhận: TTDN Vietravel thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định của TTDN.

THANH TOÁN

Toàn bộ các học phí các nghề hoặc lệ phí cần phải được thanh toán bằng tiền mặt theo khung học phí quy định.

CẤP PHIẾU THANH TOÁN

Sau khi thanh toán, TTDN Vietravel sẽ gửi xác nhận/phiếu thanh toán qua email hoặc fax: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng của việc mua bán.

Tất cả thông tin về người học cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.

Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phài được gửi qua email đến [email protected]

TTDN Vietravel không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận/phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho TTDN Vietravel ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy khóa học phải được gửi và nhận bằng văn bản không chấp nhận yêu cầu hủy khóa học qua điện thoại hoặc email

TTDN Vietravel không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy khóa học khi chưa nhận được  chứng từ. Tùy từng trường hợp, sẽ áp dụng phí hủy khóa học theo quy định của TTDN

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Nếu khách hàng có khiếu nại đến Vietravel, trước hết khách hàng phải thông báo cho lãnh đạo TTDN Vietravel càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện của TTDN Vietravel trong khi đi học tập để có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong quá trình học tập thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến [email protected] trong vòng 30 ngày kể từ ngày.

KHUYẾN MẠI

Các khóa học đăng ký tại Trung tâm dạy nghề Vietravel được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả.

Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang web www.travel.edu.vn .

QUAN HỆ THƯ TỪ

Khi hoàn thành một đăng ký, bạn đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn, cung cấp cho bạn những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của bạn, và chúng tôi có thể gửi email mời bạn điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Vietravel. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Vietravel và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của TTDN Vietravel trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Vietravel hoặc các đơn vị trực thuộc của Vietravel. Các thương hiệu của các công ty và sản phẩm/dịch vụ khác trên trang web này có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu của các thương hiệu đó. Bạn không có quyền và không được cấp phép sử dụng bất kỳ thương hiệu nào trong số ấy.

NHỮNG THAY ĐỔI

www.travel.edu.vn có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

VỀ VIETRAVEL TRAINING

Địa chỉ: 35 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam 
Tel : (84-8) 38 208 129 
Fax : (84-8) 38 208 130 
E-mail : [email protected]

Thông tin về tài khoản ngân hàng như sau:

VIETCOMBANK CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH 
Bên thụ hưởng: Vietravel 
Tài khoản số: 007.100.001.2584 
Mã số thuế: 0300465937

Payment
Bản quyền của Vietravel ® 2013. Bảo lưu mọi quyền
Ghi rõ nguồn "www.travel.edu.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này.

DMCA.com Protection Status